Wednesday, November 4, 2009

Sorrow.


Teate väga-väga nõme periood on hetkel,detailidesse ma siin ei lasku,kes teab- see teab.Viimased 2 päeva on möödunud märgade silmade ja murest pakatava ilmega.
Igatahes tegin ühele sõbrannale kirjandi, vkiiruga tehtud sitakene minu arvates agano,lugege läbi kui aega saate.

Selgemast-selgem on fakt,et suurem os avanemast generatsioonist arvab,et valdav enamus tänapäeva noortest soovivad olla edukad,kuulsad ja rikkad.Soovitakse sarnaneda filmistaaridele,tippsportlastele ja teistele edukatele suurmeestele ja- naistele.Kindlasti on sellise sarnanemissoovi suurimaks põhjuseks meedia,sest seal kajastatakse vaid staaride elude positiivseid külgi,jättes kõrvale inimlikud probleemid nagu mentaalsed dilemmad ja suhted lähikondlastega.Meediapoolne staarielu negatiivsete külgede publitseerimine piirdub kriminaalsete seikade mainimisega,mis tunduvad tänapäeva noortele niivõrd igapäevased,et nad vaatavad neist lihtsalt kalgi pilguga mööda - näevad staarielu läbi roosade prillide.

Edukust seostatakse tihtilugu rikkusega,edukaks ja rikkaks võib saada igal elualal,kuid milles peaks see väljenduma?Edukaks võib end pidada indiviid, kes kuulub oma ala tippu,omab häid sidemeid ja ilusat autot.Õigus end edukaks pidada peaks olema ka inimesel,kellele meeldib oma töökoht ja ühtlasi ka naudib oma leivateenimistegevust,sest kurb tõsiasi on,et enamus maailma töölkäivatest isikutest ei ole enda töökohaga rahul,võidakse rahul olla palgaga,kuid südames sooviksid nad teistsugust tööd teha.

Pahatihti muutuvad inimesed kel on eesmärgiks saada rikkaks, liialt kitsarinnaliseks- pühendutakse vaid ühele kindlale eesmärgile ja unustatakse kõik muu, just kui sulgutakse omaenese väikesesse maailma ja tähelepanuta jäetakse inimlikud ja rohkem rõõmupakkuvad eluaspektid.Sellist olukorda võib võrrelda alkoholismi või kasiinosõltuvusega,millede käes vaevlevad persoonid teevad kõik selle nimel,et saada veel mõni tilk alkohoolset vedelikku/ kesvamärjukest või heita veel üks kord täringuid, mis võivad kardinaalselt tema elu muuta.Just sellise liigse kitsarinnalisuse tõttu on paljud edukad/rikkad inimesed võõrandunud oma perekonnast ja seetõttu nii mõnegi mõruda pilli alla neelama pidanud.

Liigne hulk rikkusele ja karjääriredelil tõusmisele orienteerunud tööealisi inimesi mõjub halvasti ka riigile, seda eriti lähtudes inimgeograafiast.Seda seetõttu,et äri- ja karjäärimeelselt meelestatud inimesed ohverdavad enese majandusliku ja ühiskondliku positsiooni tõstmise nimel palju vaba aega, mida näiteks töölisklassi kuuluvad inimesed kasutavad enesele hingekaaslase otsimisele. Kuna eelpoolmainitud tüüpi isiksused sellele aga aega ei pühenda, leiavad nad end pensionieas üksinduses elavat, kuna neil pole naist või meest, ega lapsi.Just järeltulijate puudumine mõjubki riigile negatiivselt, sest rahvastiku iive võib muutuda negatiivseks, mille tõttu võib rahvas pikema ajaperioodi jooksul maailmapildilt kaduda.

Tõeliselt rikkaks võib saada ka kõike eelpoolmianitut mitte kogedes.Tuleks olla avatud uutele teadmistele,laiendada silmaringi.Ei tohiks omada ''võidu nimel kõigeks valmis'' mentaliteeti,sest sellega kaasneb rohkem vaenlasi kui sõpru.Tuleks oma perekonda ja sugulasi armastada ja nendega läbi elu lähedane olla.Kindlasti ei tohiks unustada ka puhkust, nagu väidab ka vanarahva ütlus : ''värskes kehas värske vaim!'' .Rikkus ei väljendu vaid pangakontol olevate nullide jada pikkuses, vaid ka õnnes ja mentaalses rahulolus.


seekord jätan teid lauluta,nii kurba laulu ei eksisteeri.
Nägemist.